Zamknij
Menu
Ask Me, Video,  21/04/19

Jaki proces rozumiemy jako edukację?

Jaki proces rozumiemy jako edukację?

Patrząc na edukację przez pryzmat Kabały, musimy zacząć od zdefiniowania edukacji w kategoriach kabalistycznych. Kabała uważa hebrajski za język stworzenia i przywiązuje wielką wagę do hebrajskich słów – ich korzeni i wewnętrznego znaczenia; dlatego zdefiniujemy edukację, patrząc na hebrajskie słowa, które kojarzą tę koncepcję. Hebrajski ma dwa słowa na edukację: „ chinuch ” i „ hadracha ”. Aby uchwycić wewnętrzne znaczenie „ chinuch ” i „ hadracha ” – a tym samym odkryć znaczenie edukacji – musimy najpierw zbadać zawarte w nich korzenie.

Podstawowy korzeń „ chinuch ” pojawia się najczęściej w Biblii w znaczeniu „inauguracji” i „inicjacji”. Opisuje akt poświęcenia czegoś konkretnemu celowi. Kiedy świątynia została zbudowana, jej naczynia nie mogły być używane, dopóki nie zostały uświęcone i zainaugurowane do swoich zadaniach. Na przykład menora musiała zostać uświęcona i zainaugurowana do roli „iluminatora”. To samo dotyczyło kapłanów, którzy służyli w Świątyni, którzy musieli być inicjowani przed objęciem ich obowiązków.

Ten akt inicjacji przyciąga duchowe światło. Jest to rytuał, który pobudza do wyższego poziomu potencjalności, umożliwiając rozpoczęcie nowego zadania.

Widzimy więc, że nauczyciel jest „inicjatorem”, ponieważ jego zadaniem jest obudzenie ukrytych możliwości jego uczniów. Robi to, sprowadzając światło wiedzy na poziom uczniów i inspirując ich do nowego sposobu myślenia i widzenia świata.

Korzeń drugiego hebrajskiego słowa hadracha, przekazuje wiele znaczeń związanych z metodą i kierunkiem. Podczas gdy „ chinuch ” przekazuje ducha nowego początku, „hadracha” oznacza wysiłek, ruch i postępu. Oznacza to, że po wstrząsie i inspiracji konieczna jest kontynuacja. Inspiracja niewiele przyniesie, jeśli uczniowie nie włączą tej nowej świadomości do swojego codziennego życia, tj. Jeśli nie nauczą się, jak pozostać na nowej ścieżce i unikać przeszkód, robić stały postęp i utrzymać cel w zasięgu wzroku.

Księga Powtórzonego Prawa opisuje ten ruch jako dwuetapowy proces: najpierw „wchodzenia”, a drugi „osiadania”. Moc wejścia do Izraela, przeniknięcia do Ziemi Świętej z obcego terytorium, jest związana z fazą chinuch, podczas gdy moc zasiedlania ziemi, zakorzenienia się i przetrwania jest funkcją właściwej hadracha.

Mędrcy wyjaśniają, że ilekroć Tora wymaga od nas, abyśmy „weszli” w coś nowego, czy to będzie nowa ziemia, czy wyższy poziom percepcji, musimy to zrobić z całą naszą istotą. Pozostawiając jedną nogę za drzwiami, tak naprawdę nie wchodzimy do środka. Nawet jeśli nasze ciało znajduje się fizycznie w nowym królestwie, tak długo, jak nasze nastawienie pozostaje na zewnątrz, nie weszliśmy w pełni w nowy stan świadomości

Proces wchodzenia na nowe poziomy świadomości i wizje zmian wymaga zrzucenia wszystkich wcześniejszych założeń, oczekiwań i nawyków zachowania. To oczyszczenie ze starego jest zawsze warunkiem wstępnym wejścia na nowy poziom istnienia. Wyobrażone bezpieczeństwo pozostawania tym, kim jesteśmy teraz, stanowi barierę dla tego, kim możemy być.

Jednym z tysiąca marzeń Na Mojej Chmurze jest wyedukować się tak jak są wyedukowani są Żydzi. Jest to proces ciężki ponieważ nie jestem białą kartką.

Żydzi są dla mnie niedoścignionym wzorem. Społeczeństwo żydowskie zawsze było nieco odstające, głównie dlatego, że jego główną działalnością religijną i społeczną była i jest edukacja.

Żyd o sobie może powiedzieć, że „wie, jak się uczyć”. My nie wiemy.

W starożytnym świecie nikt nie uczynił wychowania dzieci wymogiem religijnym. Co zaskakujące, nawet religie monoteistyczne, które wyrosły z judaizmu, jak chrześcijaństwo nie nalegały, by rodzice uczyli swoje dzieci. Gdybyśmy teraz oddali edukację w ręce księży prawdopodobnie skutki byłyby opłakane. Byłby tylko Jezus i rodzenie wszystkiego jak popadnie, mimo że Pismo w pewnych przypadkach pozwala na aborcję.

Nasza edukacja jest taka jak pasuje obecnej władzy. Co znaczy, że nie jest to proces niezmienny. Co jest przydatne władzy wcisnąć młodym ludziom to jest wciskane.

Żydzi zawsze wiedzieli, że będzie im w życiu trudno jeśli nie będą się odpowiednio edukować. I tylko ta edukacja utrzymała ich przy życiu w czasie holokaustu i wygnania, bo wszyscy stosowali te same zasady raz przyjęte pod Górą Synaj. Trzymali się Tory jak dziecko trzyma się spódnicy matki, bo Tora to przede wszystkim instrukcja obsługi. Nic nie może być w tej instrukcji zmienione. Nie może być postawiona ani jedna dodatkowa kropka. Tora nie jest drukowana maszynowo tylko pisana ręcznie, przez odpowiednich ludzi, odpowiednim piórem, odpowiednim atramentem i na odpowiednim pergaminie.

Żydowska edukacja zaczyna się od urodzenia. W wieku pięciu lat człowiek umie już czytać i pisać.

W wieku sześciu lub siedmiu lat – w zależności od dojrzałości – jest spakowany i gotowy do szkoły.

Tam uczy się czytać na głos, z przepisanymi melodiami, wszystkie pięć ksiąg Mojżesza, proroków, psalmów, przysłów, itd. cała hebrajska Biblia – do czasu, gdy skończysz dziesięć lat.

Tam, gdzie zaczyna się robić naprawdę ciekawie, jest właśnie dziesięć lat. Wtedy zaczyna się Miszna.

Żydowska edukacja od dziesięciu do piętnastu lat: to przygotowanie młodego człowieka do szczęś9liwego życia. Podkreślam szczęśliwego!

Musisz wiedzieć, co zrobić, jeśli znajdziesz zgubiony przedmiot – jak ustalić, czy został on celowo umieszczony lub po prostu niedbale upuszczony, czy będziesz w stanie go zidentyfikować właściciela, czy właściciel nadal go szuka lub czy już go ma i zrezygnował z tego (w takim przypadku może być twoje) i jak stwierdzić, czy gość podający się za właściciela  mówi prawdę.

Dziesięciolatek musi wiedzieć, jak napisać żelazną umowę, która będzie się toczyć w sądzie, i jak upewnić się, że nie zgorszysz nikogo tym kontraktem i jakie warunki muszą obowiązywać. Potem jest jak wyjść za mąż. Jak się rozwieść. Ile będziesz musiał wydać, jeśli zdecydujesz się na rozwód i dlaczego to nie jest dobry pomysł.

We wszystkich tych przypadkach istnieją przepisy dotyczące zabezpieczeń, zastawów na nieruchomościach, umów najmu, pożyczek i obowiązków obu stron.

Musisz wiedzieć, kto może zasiadać w sądzie trybunału, aby ocenić sprawę pieniężną, że może zasiąść w sądzie 23 sędziów, aby ocenić sprawę kapitałową, w jaki sposób ocenia sprawę, jakie dowody uznaje się za wiarygodne, a jakie nie, i co się stanie, jeśli nie mogą dojść do wniosku.

Gdzieś między dziesiątym a piętnastym rokiem życia nauczysz się również budować mykwę – basen do rytualnego zanurzenia . Dowiesz się o kobiecych cyklach miesiączkowych i o tym, jak wpływa to na życie małżeńskie. Dowiesz się, jakie relacje są zakazane i co jest dozwolone. Otrzymasz mapę rodzinnych relacji rozciągających się na pierwszego, drugiego i trzeciego kuzyna – abyś wiedział, jak to wpływa na małżeństwo, zeznania w sądzie i dziedziczenie.

Oczywiście są też rzeczy rytualne, takie jak jak zrobić koszerną rzeź zwierzęcia lub ptactwa, jak sprawdzić jego narządy wewnętrzne, aby upewnić się, że nie jest to treif , i jak go zasolić, aby usunąć jego krew. Nie ma prawa obrzezaniu ofert w świątyni , z dziesięciny do kohanim i lewitów. Mnóstwo zasad dotyczących rytualnej nieczystości, dziesięciny itp.

Zapamiętasz i zrozumiesz podstawowe matryce i paradygmaty, takie jak 39 form pracy nad Szabatem, cztery rodzaje szkód, cztery kategorie płynów, które mogą wpaść w mykwę.

I wiele wiele innych zasad.

Są trzy drogi do żydowskiej edukacji

1 Żydowska edukacja dotyczy życia na ziemi – wszystkiego.

Niektórzy uważają, że edukacja religijna dotyczy Boga, nieba i dotarcia do nieba. W edukacji żydowskiej chodzi o sprowadzenie nieba na ziemię. W twoim życiu musi być coś transcendentnego i tajemniczego. Jasne, ale musimy zapewnić jedzenie dla naszych dzieci. Mięso i ziemniaki żydowskiej edukacji nie dotyczą dostania się do nieba.

Żydowskie dziecko uczy się jak być człowiekiem, który prowadzi interesy w sposób uczciwy i znajduje B-ga we wszystkich swoich codziennych sprawach.

  1. Edukacja żydowska jest transcendentna w czasie.

Czas jest dla żydowskiej edukacji tym, czym geografia jest dla innych. Wszystko jest na raz, i musisz znać drogi łączące kropki. Kiedy uczysz się Tory, Abrahama, Sary, Mojżesza, Debory, Dawida, Świątyni w Jerozolimie, Estery, Hillela, Akiwy, Majmonidesa, Arizala, Baala Szem Tow, wszyscy żyją w tej samej przestrzeni razem.

Żydowskie dzieci mają ten sam sens – to jest ich historii. Chodzi o znalezienie siebie w tej wielkiej historii, ponieważ wszystko zmierza w jednym kierunku – w kierunku świata, jaki Stwórca chce żeby był.

3 Żydowska edukacja dotyczy bycia częścią dyskusji.

Nawet jeśli znasz każdą halachę w Kodeksie Prawa Żydowskiego, całą żydowską historię i biegle władasz hebrajskim, aramejskim, ladino, jidysz i judeo-arabskim, jesteś ignorantem. Dopóki nie staniesz się częścią dyskusji. Dlatego Żydzi siedzą w Yeshivah.

Możliwość dyskusji jest właśnie możliwa dzięki transcendencji. Jasne, potrzebujesz wiedzy, aby dołączyć do dyskusji, ale sama wiedza nie wystarczy.

Dobrnęliśmy teraz do sedna całej sprawy. Bo żydowska edukacja to nie tylko edukacja umysłu ale też edukacja serca.

To serce, a nie mózg, jest głównym energetycznym organem. Wzór energii serca obejmuje energie elektryczne, magnetyczne, dźwiękowe, ciśnieniowe, temperaturowe i elektrostatyczne.

„Mądrość serca” to nie tylko sens tego, co serce wie i intuicja, ale także skąd i dokąd przemierza jego mądrość i z jakim skutkiem, jest głównym tematem kabały. Każdy człowiek ma zarówno umysł i serce, które odpowiadają odpowiednio Sefirot z chochma i Bina . Serce jest związany z sefirą z bina (zrozumienie).

Dyrektywy umysłu są zasadniczo impulsami neuronowymi, które są automatycznymi odpowiedziami, ale sposób, w jaki nasze serca „słyszą” i „rozumieją” sytuację, określi sposób, w jaki na nią odpowiemy.

Ponieważ serce jest głównym generatorem i nadajnikiem energii informacyjnej tzw.pamięć komórkowa.

Energia serca jest energią związaną z występowaniem kwantowym, co oznacza, że ​​działa ona zgodnie z zasadami nielokalności, względności i wolności od newtonowskich zasad liniowego czasu i przestrzeni. Kiedy jesteśmy dostrojeni do naszej energii serca możemy doświadczyć poczucia wolności od ograniczeń czasu i przestrzeni

Co więcej, energia sercowa nie tylko utrzymuje bardzo interaktywne struktury komórkowe ciała, ale również oddziałuje z innymi sercami i systemami energetycznymi, tworząc stale rosnącą jedność coraz bardziej złożonych systemów energii, które nieustannie komunikują się i oddziałują z każdym inny.

Dlatego też to indywidualne serce otrzymuje z zewnątrz źródła informacji, do których jego powiązany organ umysł nie może uzyskać dostępu samodzielnie, Przekazuje informacje do innych serc, które przyczyniają się do jego własnej “mądrości.”

Czyniąc to, pojedyncze serce staje się mikrokosmosem większego makrokosmosu energii sercowej,

To, co każdy „myśli” swoim sercem, i poziomy, które osiąga dzięki własnemu duchowemu wysiłkowi, dosłownie odbijają się we wszystkich innych systemach energetycznych, a zatem w całym wszechświecie.

Kiedy człowiek ma myśli w sercu, oczyszcza Przestrzeń Stworzenia.

 

Śledź mnie w social mediach
Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Artykuły, Rozwój,  02/10/19

Przebudzenie świadomości

Co to znaczy przebudzenie świadomości. Dlaczego świat śpi i co to jest świadomość? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zbadać dynamikę “woli” w naszym własnym życiu. Weźmy przykład osoby, która jest właścicielem firmy. Nasz biznesmen robi wiele rzeczy w ciągu dnia – wstaje wcześnie rano, dojeżdża do swojego biura, odpowiada na telefony, odbywa spotkania […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Tora, Video,  28/09/19

Parsza Nicawim

Parsza Nicawim poprzedza nowy rok, czyli to jest coś takiego ostatniego. Co to oznacza spróbujemy dzisiaj zrozumieć. Parsza Nicawim Jeżeli człowiek nie budzi się przed nowym rokiem to kiedy się obudzi? Jak już się budzi po wyroku to nie pomoże mu płacz i krzycz. Powiedzą mu, to już się skończyło. Nie można zmienić werdyktu, ale […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis