Zamknij
Menu
Kabała, Rozwój,  16/09/18

Na czym polega kabała chrześcijańska?

Też bym chciała wiedzieć, na czym polega kabała chrześcijańska. Podobno powstała w XV wieku w celu połączenia dwóch religii: chrześcijaństwa i judaizmu. Skomplikowany temat, ale spróbujmy zrozumieć o co w tym chodzi.

Na czym polega kabała chrześcijańska?

 

Humaniści w epoce renesansu (odrodzenia) postulowali ciągłe dokształcanie i rozwijanie umiejętności. Bardzo często sięgali do dzieł dawnych mistrzów np. Arystotelesa czy też Platona. Modne stało się studiowanie w oryginalnych językach. I chociaż humaniści prawie całkowicie odrzucali średniowiecze nigdy nie porzucili chrześcijaństwa. Zależało im bardziej na specyficznym porozumieniu między wyznaniowym, ale wyszła z tego bardziej chrystianizacja wszystkiego. I to samo zrobiono z kabałą.

 

 

Zatem, na czym polega kabała chrześcijańska? Na pokazaniu punktów wspólnych, by przekonać Żydów i w ogóle wszystkich, do chrześcijaństwa. Kościół przechodził wówczas poważny kryzys, więc dzięki kabale można było pokazać, że chrześcijaństwo ma prawdziwe i solidne korzenie.

Zapytajmy jeszcze jeszcze raz na czym polega kabała chrześcijańska? Gdzie są te punkty wspólne dla obu religii?

  • Trzy pierwsze sefiry (Keter, Chochma, Bina)  porównano z Trójcą Świętą;
  • Hebrajskie imię Boga JHVH porównano do imienia Jezus. Postawiono tezę, że Jezus to po hebrajsku Jehoszua, czyli JHSVH jest dopełnienie tetragramatonu i dzięki niemu dokona się pełne objawienie;
  • Z kabały zaczerpnięto też prawdziwy obraz Boga, jako istoty nieskończonej i pozbawionej jakiejkolwiek sprzeczności.

W rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z kabałą

Po pierwsze:

Keter, Chochma, Bina to jedynie głowa, więc Trójca Święta to nic innego jak ścięta głowa. Pełny parcuf składa się z 10 sefirot, a głowa bez ciała jest totalnie bezużyteczna. To tak jakby jeść oczami.

Po drugie:

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w imieniu Boga jest wyrazem pychy i bezczelności. W zasadzie grzechem ciężkim i śmiertelnym. Prawo żydowskie zabrania zniszczenia kartki, na której zapisane jest imię JHVH i nie ma żadnego źródła, które by pozwalało zmieniać to imię. Z tego powodu imienia tego nie wypowiada się w ogóle. Imion Boga jest 72 i są one wymienione w Torze. Wśród nich nie ma JHSVH. Na czym polega kabała chrześcijańska? Na tym, że nie jest Stwórca wystarczająco wszechmogący i nie dopełnił się wystarczająco, więc trzeba dać Mu pośrednika, żeby się wystarczająco dopełnił. Czyli Stwórca się pomylił, a Jezus pomoże Mu przejrzeć na oczy.

Po trzecie:

Powyższe twierdzenia o imieniu Jezusa są więc niezgodnie z obrazem Boga, jako istoty nieskończonej i pozbawionej jakiejkolwiek sprzeczności. Skoro Bóg jest idealny i nie ma w nim skazy, to po co mu Jezus do jakiegoś dopełnienia?

To jednak nie wszystko. W religii chrześcijańskiej jest wiele innych nieprawidłowości. Nie trzeba nawet kabały, aby je z łatwością znaleźć. Sama do nich doszłam nie znając jeszcze kabały i judaizmu, chociaż do tego drugiego zawsze było mi blisko. Kabała pomogła mi zrozumieć moje wątpliwości i niechęć do kościoła. Znalazłam swoje prawdziwe korzenie i życiowy cel.


Największe kłamstwa kościoła

Jest ich sporo.

Mesjasz to Bóg

Żydzi nie wierzą, że Jezus był mesjaszem. Nie wierzę również ja. Przyjmujemy, że istniał, ale nie wypełnił swojej misji mesjasza tzn. nie uczynił nic co pisma święte przypisują mesjaszowi.  

Mędrcy uważają, że Mesjasz sam nie ogłasza się nim. W całej żydowskiej historii było wielu ludzi, którzy twierdzili, że są mesjaszami tak jak Jezus, ale zamiast oczekiwanego zbawienia sprowadzili na naród żydowski ogromne cierpienia duchowe.

W chrześcijaństwie funkcjonuje pojęcie mesjasza jako niewinnej, boskiej lub pół-boskiej istoty, która poświęci się, aby ocalić nas od konsekwencji naszych własnych grzechów czyli ukrzyżujemy Jezuska i wszystko będzie dobrze.

Natomiast Zohar oraz księgi prorockie podają, że Mesjasz to istota ludzka, urodzona w normalny sposób z ludzkich rodziców. Jedyna różnica to tylko taka, że będzie on potomkiem króla Dawida. Od jego narodzenia jego sprawiedliwość będzie nieustannie wzrastać, a dzięki swoim czynom zasłuży na wysublimowane poziomy duchowej doskonałości.

Maszijach znaczy pomazaniec, namaszczony inaczej mówiąc pomazaniec Boży, który w imieniu Boga sprowadzić ma na świat zbawienie. On odbuduje Świątynię w Jerozolimie i zgromadzi naród żydowski ze wszystkich zakątków ziemi i zwrócić go do Ziemi Obiecanej. Rola pomazańca ogranicza się więc do przygotowania zbawienia albo wybawienia z politycznych i społecznych opresji.

Modlitwy do obrazów i posążków

Kościoły pełne są obrazów, wizerunków Jezusa na krzyżu, figurek itp. Pismo mówi jednak coś innego i określa jednym słowem: bałwochwalstwo.

“Nie odwracaj się w stronę fałszywych bogów .Nie kłaniaj się im ani nie służ im”.( Kpł 19: 4)

Ten werset jest podstawą prawa, które zabrania patrzenia na bożków lub studiowania obrzędów bałwochwalstwa. Tora zabrania nam zanurzyć się w doświadczeniu bałwochwalcze – nawet jeśli nie zamierzamy służyć bożkom.

Jest to zarówno po to, aby trzymać nas daleko od pokusy angażowania się w bałwochwalcze praktyki, a także dlatego, że sam kontakt – zmysłowy lub intelektualny – pozostawia nas nieco zdrętwiałym na świętość.

Jeden z większych traktatów Talmudu nosi tytuł ” Awoda Zara ” (co oznacza “bałwochwalstwo”) i omawia różne starożytne rytuały i formy kultu bożków. Bałwochwalstwo należy więc do sfery rzeczywistości, która jest zabroniona (w języku hebrajskim oznacza: przywiązani w dół). Te zakazane elementy rzeczywistości są w Kabale określane jako pochodzące od: nieczystych skorup klipot hatemeiot.

Celibat

” Bądź płodny i rozmnażaj się “ to polecenie dla wszystkich, niezależnie od kariery czy pozycji w społeczności. Małżeństwo jest głównym tematem całej księgi Bereszit, a traktaty Talmudyczne dokładnie wyjaśniają wszystkie przypadki. Czasami partner jest nadany z góry, a czasami modlitwa zmienia dekret Stwórcy. Czasami mężczyzna udaje się do swojej wyznaczonej kobiety (jak to było z Jakubem), czasami przychodzi do niego jego wyznaczona partnerka (jak to było z Izaakiem).

Bezżeństwo to po prostu zwykła przykrywka dla gejów, pedofilów i zboczeńców. Ani Tora ani inne pisma nie zabraniają zawierać małżeństwa przez osoby duchowne, ani też nie czynią rozróżnienia między osobami duchownymi a świeckimi. Świętość i moralność nie są domeną samych rabinów czy księży. Każdy człowiek musi żyć według tego samego standardu i każdy z nas może zaangażować się w bezpośredni dialog z Bogiem i Torą.

Spowiedźna czym polega kabała chrześcijańska

W całym Piśmie Świętym nie ma mowy  o spowiedzi w konfesjonale. Za grzechy odpowiadamy bezpośrednio przed Stwórcą. Fakt istnieje coś takiego jak wyznanie grzechów także w judaizmie. Wyznanie grzechów, które w połączeniu ze skruchą i zadośćuczynieniem, może przynieść darowanie kary przez Stwórcę.

W judaizmie nie ma jednak miejsca na jakiekolwiek pośrednictwo między spowiadającym się a Bogiem. Spowiedź zawsze ma charakter indywidualnego zwrócenia się do Stwórcy.

Komunia

Nie ma czegoś takiego jak komunia święta. Kościół wymyślił to na pamiątkę ofiary Jezusa jak czytamy To czyńcie na moją pamiątkę. W rzeczywistości komunia w czasie nabożeństwa to publiczny podział na lepszych i gorszych.

Kto przyjmuje komunię jest publicznie wywyższony – to ten dobry wierny, a ten kto nie przyjmuje grzesznik. Publiczne stygmatyzowanie jest zakazane w Torze. W historii było wiele przypadków wzorowych katolików, którzy teraz kiblują w więzieniu za morderstwa.

Odpust

Odmówić kilka zdrowasiek, różańców, zrobić drogę krzyżową, albo kasa dla księdza. Nie ma czegoś takiego jak taryfikator za grzechy. Nie ma czegoś takiego jak targowanie się z Bogiem. Dwa różańce to grzech lekki, a droga krzyżowa to grzech ciężki.

Zgodnie z tym co mówi Tora Księga Kapłańska 16:30 na Jom Kippur, Bóg łaskawie usuwa wszystkie grzechy, które popełniliśmy “przed Bogiem”. Jednak grzechy między człowiekiem a jego bliźnim … nie są odpuszczone, dopóki nie zostanie wypłacona rekompensata … a dana osoba została poproszona o przebaczenie.

Jeśli naprawdę chcemy wyjść z tego świętego dnia całkowicie czysto, musimy najpierw podejść do każdego, kogo mogliśmy skrzywdzić i błagać o jego przebaczenie.

Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy przestępstwo miało charakter fizyczny, emocjonalny, czy finansowy (w tym przypadku próba uzyskania przebaczenia jest dodatkiem do dokonania odpowiedniej restytucji pieniężnej).

Tak jak osoba krzywdząca jest zachęcana do szczerego poszukiwania przebaczenia, tak też ofiara powinna z całego serca przebaczyć – pod warunkiem, że jest przekonany, że prośba o przebaczenie jest rzeczywiście szczera. Nie chodzi tylko o to, że musimy prosić naszego Stwórcę, aby nam wybaczył, ale musimy uznać, że jako całość musimy prosić się nawzajem o przebaczenie i udzielić innym również przebaczenia.

Zmiana dnia świętego z soboty na niedzielę

Szabat czyli sobota jest dniem świętym i nie ma co do tego żadnej dyskusji. To, że Jezus PONOĆ zmartwychwstał w niedzielę, nie upoważnia nikogo do zmiany tego co ustanowił Stwórca. “Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.” IV Przykazanie; Księga Wyjścia 20:8-11

Przeniesienie dnia świętego z soboty na niedzielę jest pogwałceniem prawa bożego. W dodatku Jezus nigdy nie wspominał o świętowaniu niedzieli. W żadnym fragmencie nowego testamentu nie ma o tym mowy. Także twierdzenie, że zmartwychwstał w niedzielę jest nieprawdziwe i jest na to dowód: Mateusz 28:1 (Przekład Gdański) stwierdza jasno, że Jezus zmartwychwstał w Szabat, przed pierwszym dniem tygodnia!!!

“A gdy się kończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.”
6) “Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.” Katoliku POPEŁNIASZ GRZECH

Boże Narodzenie i Wielkanoc zamiast świąt ustanowionych przez Boga

Po pierwsze Jezus nie urodził się w grudniu tylko w święto Sukot. Nawet jeśli Jezus ustanowił Ostatnią Wieczerzę miało to miejsce w czasie święta Pesach i nigdy nie zakazywał świętowania innych świąt ustanowionych przez Boga. Wierni zostali perfidnie okłamani przez kościół. Wszyscy chrześcijanie powinni obchodzić następujące święta:

Szabat (j.w.),W Księdze Wyjścia 12:1-2 oraz Liczb 10:10 Bóg nakazuje Mojżeszowi uroczyste obchodzenie Rosz Chodesz. Pesach, Szawuot, Sukot (Wj 12,14; 23,16; Kpł 22:26 – 23:44), Rosz ha-Szana i Jom Kipur (Kpł 16,1–34) (Kpł 23,4-44). Proponuję przeczytać od nowa cały Pięcioksiąg.

Wybiórcze przyjmowanie Pięcioksięgu Mojżesza

Skoro chrześcijanin przyjmuje 10 przykazań to warto sprawdzić gdzie one znajdują się. Znajdują się w Torze. W Torze zaś znajduje się o wiele więcej przykazań. Łącznie jest ich 613. To przykazania o szabacie, o świętach, o cicit, mezuza, relacjach międzyludzkich, małżeństwie, rozwodach, gejach i lesbijkach (tak, o nich też tam jest) o przestępstwach, nawet porady dla rolników. Tora to wielka instrukcja i kodeks do tego jak żyć, kochać i być szczęśliwym.

Dlaczego więc kościół przyjmuje wszystko wybiórczo? Dlaczego zrobił sobie Nowy Testament, a ze Starego przyjmuje tylko to co mu wygodne? Kto dał im prawo przesiewać przez sito Słowo Boże, któremu ponoć służą?

Na czym polega kabała chrześcijańska

Kilka myśli o tym czym kabała nie jest

Nie ma czegoś takiego jak kabała chrześcijańska, kabała luriańska, prorocza, mistyczna sryczna, różokrzyżowa, masońska ani żadna hermetyczna filozofia. Nie ma, jest po prostu kabała, która jest ostatnio bardzo popularna i przez wielu ludzi wykorzystywana w nieprawidłowy sposób. Dla przyszłości ludzkości i wszechświata, bardzo ważne jest, aby była otwierana właściwie.

Kabała nie jest religią i nie jest mistyką. Nie jest jakąś metodą uzdrawiania i nie ma żadnych zdolności magicznych dokonywania cudów. Oznacza to, że kabała nie jest też magią i ma nic wspólnego z okultyzmem. Czarne moce również nie są domeną kabały. Nie jest filozofią. Nie można nauczyć się kabały w akademicki, intelektualny sposób. Kabała nie ma w sobie żadnych greckich, egipskich ani żadnych innych nieżydowskich elementów kulturowych. Kabała nie ma nic wspólnego ze starymi lub nowoczesnymi wierzeniami “nowego wieku”. Nie ma związku z żadnymi wschodnimi religiami.

Dlatego ważne nie jest to,  kto może studiować Kabałę, bo to mogą robić wszyscy. Ważne jest  kto uczy i jak uczy.

Jeśli zobaczysz piękny kwiat w ogrodzie, możesz mieć ochotę go zerwać i zabrać do domu, aby cieszyć się jego pięknem. Ale kwiat nie przetrwa długo. Gdy zostanie odłączony od swojej siły życiowej, bardzo szybko uschnie i umrze.

Odcięcie kabały od żydowskiego kontekstu i usunięcie jej z żydowskiej praktyki jest jak zbieranie kwiatów z ogrodu. Wygląda pięknie i ładnie pachnie przez chwilę, ale wkrótce zaczyna więdnąć, gnić i śmierdzieć. Kabała bez ugruntowania praktycznego judaizmu to wyrwany z korzeni kwiat.

Jesteśmy pokoleniem poszukującym. Próbowaliśmy pustego materializmu i nie udało się nam utrzymać. Nadszedł czas, aby skosztować owoców Ogrodu – Prawdziwej Kabały.


Śledź mnie w social mediach
Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Artykuły, Rozwój,  02/10/19

Przebudzenie świadomości

Co to znaczy przebudzenie świadomości. Dlaczego świat śpi i co to jest świadomość? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zbadać dynamikę “woli” w naszym własnym życiu. Weźmy przykład osoby, która jest właścicielem firmy. Nasz biznesmen robi wiele rzeczy w ciągu dnia – wstaje wcześnie rano, dojeżdża do swojego biura, odpowiada na telefony, odbywa spotkania […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Tora, Video,  28/09/19

Parsza Nicawim

Parsza Nicawim poprzedza nowy rok, czyli to jest coś takiego ostatniego. Co to oznacza spróbujemy dzisiaj zrozumieć. Parsza Nicawim Jeżeli człowiek nie budzi się przed nowym rokiem to kiedy się obudzi? Jak już się budzi po wyroku to nie pomoże mu płacz i krzycz. Powiedzą mu, to już się skończyło. Nie można zmienić werdyktu, ale […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis