Zamknij
Menu
Rozwój,  17/06/15

Odpowiedzi na pytania/Asking the questions

pytaniaOdpowiedź dla Sydney Removals

Poprzez formularz kontaktowy otrzymałam pytanie, ale niestety nie mogłam na nie odpowiedzieć bezpośrednio autorowi, gdyż podano nieistniejący adres e-mail. Sama nie wiem po co w ogóle zajmuję się tym pytaniem, chyba tylko dlatego, że dotyczy bloga.
Podawanie z premedytacją nieistniejącego adresu i oczekiwanie jeszcze na niego odpowiedzi jest moim zdaniem wysoce niestosowne i wredne.

Nie zajmuję się pisaniem jedynie hobbystycznie. Wydałam 2 książki, piszę wiersze i opowiadania. Traktuję to zajęcie bardzo poważnie, więc jeśli otrzymuję jakieś pytanie mam zamiar na nie odpowiedzieć. Poświęcam więc swój czas aby taką odpowiedź napisać po czym okazuje się, że moja odpowiedź została wysłana w powietrze, bo adresu takiego w ogóle nie ma. Teraz więc ja mam pytanie: Nie czujesz, że to niekulturalne?

Mimo wszystko jednak odpowiem. Inspiracje czerpię od nauczyciela, który uczy mnie Kabały i którego wybrałam na Stwórcę. Pisanie więc tego bloga wypełnia mój największy cel jakim jest służba Stwórcy. Bez tego moje życie nie miałoby sensu. Pisanie nie jest łatwą czynnością, ale kiedy przychodzi natchnienie, słowa piszą się same. Nie przejmuj się, że nie wiesz co w tej chwili napisać. Myśl o tym nieustannie, a pomysły zjawią się same.

Kabała mówi, że największym grzechem jest brak cierpliwości, dlatego życzę Ci wytrwałości i cierpliwości w pisaniu swojego bloga.

Jeszcze raz proszę o odrobinę szacunku. Jeśli oczekujesz ode mnie odpowiedzi proszę podaj aktualny adres e-mail.

——————————————————————————-

The answer for Sydney Removals

I received through the contact form question, but unfortunately I could not answer it directly to the author, as a nonexistent e-mail address. I do not know why at all dealing with this question, perhaps only because it affects the blog. The administration deliberately non-existent address and still waiting for answer in my opinion is highly inappropriate and nasty.

I’m not into writing only a hobby. I spent 2 books, write poems and stories. I take this job very seriously, so if I get a question I’m going to answer it. So I dedicate my time to write such an answer then it turns out that my answer was sent into the air, such as the address did not exist. So now I have a question: Don’t You feel that it is not polite?

Despite everything, however, I will answer.

I draw inspiration from a teacher who teaches me Kabbalah and whom I have chosen for the Creator. Writing this blog  fills my biggest goal of which is to serve the Creator. Without it, my life would be meaningless. Writing is not an easy activity, but when inspiration comes this thought write down themselves.Do not worry if  You do not know right now what to write. Think about it constantly, and the idea itself will come.

Kabbalah says that the greatest sin is the lack of patience, so I wish you perseverance and patience in writing your own blog.

Again, I ask for a little respect. If you expect me to answer, please enter a valid e-mail address.

Śledź mnie w social mediach
Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Artykuły, Rozwój,  02/10/19

Przebudzenie świadomości

Co to znaczy przebudzenie świadomości. Dlaczego świat śpi i co to jest świadomość? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zbadać dynamikę “woli” w naszym własnym życiu. Weźmy przykład osoby, która jest właścicielem firmy. Nasz biznesmen robi wiele rzeczy w ciągu dnia – wstaje wcześnie rano, dojeżdża do swojego biura, odpowiada na telefony, odbywa spotkania […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Tora, Video,  28/09/19

Parsza Nicawim

Parsza Nicawim poprzedza nowy rok, czyli to jest coś takiego ostatniego. Co to oznacza spróbujemy dzisiaj zrozumieć. Parsza Nicawim Jeżeli człowiek nie budzi się przed nowym rokiem to kiedy się obudzi? Jak już się budzi po wyroku to nie pomoże mu płacz i krzycz. Powiedzą mu, to już się skończyło. Nie można zmienić werdyktu, ale […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis