Zamknij
Menu
Artykuły, Rozwój,  02/10/19

Przebudzenie świadomości

Przebudzenie świadomości

Co to znaczy przebudzenie świadomości. Dlaczego świat śpi i co to jest świadomość? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zbadać dynamikę „woli” w naszym własnym życiu.

Weźmy przykład osoby, która jest właścicielem firmy. Nasz biznesmen robi wiele rzeczy w ciągu dnia – wstaje wcześnie rano, dojeżdża do swojego biura, odpowiada na telefony, odbywa spotkania z potencjalnymi klientami, i tak dalej. Na najbardziej podstawowym poziomie, te czyny są napędzane przez wolę, aby zrobić coś: chce wyjść z łóżka i odebrać telefon. Jeśli nie chce robić tych rzeczy, nie robi. 

Ale dlaczego on chce robić te rzeczy? 

Z powodu podstawowej woli, że jego działalność powinna przetrwać i prosperować. Dlaczego chce aby jego działalność, przetrwała i prosperowała? Ponieważ przynosi mu dochód i prestiż. Gdyby tak nie było, nie byłoby pragnienia prowadzenia działalności gospodarczej. Wchodząc głębiej, pragnienie pieniędzy i statusu wynikają z głębszego chce tzn. pragnienie jedzenia, schronienia i akceptacji przez swoich kolegów itd.

To nie znaczy, że za każdym razem nasz biznesmen odbierając telefon robi tak, bo wyczuwa, że jego istnienie zależy od tego. W rzeczywistości, nie musi nawet być przekonany, że to przyniesie zysk, a nawet, że jest to kluczowe dla funkcjonowania jego działalności. Ostatecznie jednak odbieranie telefonu „zawiera” całość woli.

Nazywa się to „wewnętrzna wola”. Wewnętrzna wola jest duszą jego działania, wypełnia jego życie i witalność.

Przebudzenie świadomości

Są chwile, kiedy osoba dokonuje ponownej oceny tego, co robi. Czy biznes rzeczywiście przynosi zysk, spełnienia moje potrzeby i czy to jest to, co chcę zrobić z moim życiem?

Jego rzeczywiste zaangażowanie w działalność gospodarczą trwa jak poprzednio. On nadal wstaje z łóżka rano, jedzie do biura, odpowiada na telefony. Wciąż „chce” robić te rzeczy na najbardziej zewnętrznym poziomie woli, ale głębsze elementy jego woli nie są już w nim. Biznesmen można powiedzieć, że „śpi”, animowany tylko przez najbardziej zewnętrzną warstwę duszy.

Aby rozpalić pragnienie naszego biznesmena musi coś się wydarzyć. Być może zobaczy lukratywną figurę w bilansie roku lub  dokona jakiejś transakcji, o której marzył od wielu lat. Jego dotychczasowe czyny, suche i mechaniczne zostają teraz napełnione życiem i witalnością, a nasz biznesmen obudzi się ze snu. Następuje przebudzenie świadomości.

Kiedy król jest królem?

Sercem tego wszystkiego jest istota Boskiej woli stworzenia: B-g stworzył świat, ponieważ chciał być królem.

B-g jest wszechmocny i potężny, więc wydaje się stosunkowo prostą sprawą dla niego, być królem. Wszystko, co musi zrobić, to stworzyć świat, wypełnić go stworzeniami i rządzić nad nimi. To jednak nie czyni go królem, przynajmniej nie w ostatecznym znaczeniu tego słowa.

Pasterz, który napędza stado miliona owiec nie jest królem. Tyran, dobroczynny patriarcha, nauczyciel z tysiącem oddanych uczniów nie jest królem. Wszystkich wymienionych coś łączy. Można ich wszystkich zdetronizować.

Stwórcy nikt nie może zdetronizować. Aby stać się królem wszechświata, B-g stworzył człowieka, którego obdarował wolnym wyborem. Dał wolny wybór. Stworzył istotę, która jest zarówno najdalej od Niego, jak i najbliżej Niego. Najdalej od Niego w człowieku jest wolna i niezależna istota zbuntowana przeciwko swojemu Stwórcy. Najbliżej Niego w człowieku jest wolna i niezależna istota, tak jak tylko On jest wolny i niezależny.

Grzech pierworodny.

Przed grzechem drzewa wiedzy, Adam i Ewa nie mieli świadomości siebie. Świadomość ludzka nie była taka, jak znamy ją dzisiaj. Adam i Ewa widzieli siebie i całe stworzenie, jako jedną wielką jedność w jedności z Bogiem, i nie mieli innego pojęcia istnienia. Dlatego głos pokusy przyszedł do nich przez węża, a nie z własnych umysłów, jak to przychodzi do nas. Byli po prostu niezdolni nawet wyobrazić sobie samego pojęcia, że można mieć jakąkolwiek inną funkcję lub cel, niż bycie w całkowitej harmonii z Bogiem.

Z tego powodu Adam i Ewa w raju byli w stanie być nadzy i nie wstydzić się. Rozumieli, że nie mieli ubrań, ale to nie miało dla nich znaczenia. Jaki jest powód, by wstydzić się posiadania części, które Bóg dał? W istocie cała koncepcja wstydu była dla nich nieznana.

Wiedza.

Kiedy zjedli z drzewa wiedzy, nastąpiło przebudzenie świadomości: „ich oczy zostały otwarte”. Wiedza, którą zdobyli, była samodzielną wiedzą, świadomością własnej egzystencji jako czymś odrębnym od Boga. W bardzo praktyczny sposób, oznacza to, że zdali sobie sprawę, że ich ciała i zmysły mogą być używane celowo, aby uzyskać przyjemność, a nie tylko doświadczanie tego, co się wydarzyło w tej chwili. 

Jeszcze przed grzechem Adam i Ewa czuli przyjemność, ale to było uczucie „to jest przyjemność”, a nie „Czuję się dobrze.” Z uczucia „Czuję się dobrze” przychodzi „Czuję się źle. Oczywiście mieli wcześniej możliwość odczuwania, ale to, czego doświadczyli po raz pierwszy, to wszystkie uczucia, które nie są naprawdę odczuciami, ale subiektywną interpretacja obiektywnego doświadczenia. Nie można już po prostu „być”. Zostali zmuszeni zdawać sobie sprawę z własnej reakcji na bodźce.

Jako potomkowie pierwszych ludzi odziedziczyliśmy ich twarde okablowanie. To jest nierozerwalne z ludzkiej kondycji, że czujemy świadomość siebie i ta samoświadomość pochodzi z poczucia oddzielenia od Boga.

Noe

Na początku historii ludzkości był wielki człowiek, który próbował odwrócić skutki grzechu drzewa wiedzy. Jego imię to Noe. Po powodzi zaobserwował nowy świat i pomyślał, że jest to idealny czas na wprowadzenie nowego paradygmatu ludzkiej egzystencji. Jeśli śmiertelną niewiadomą ludzkości była samoświadomość, można by temu zaradzić, pomyślał, niszcząc świadomość. Zaraz po wyjściu z arki, Noe… zasadził winnicę, wypił wino i upił się.

Skutki tego były natychmiastowe. Noe nie tylko nie został podniesiony, ale został zdegradowany.

Nasza matka Sarah

Zohar mówi: po porażkach Adama, Ewy i Noego, matriarchini Sara odkryła prawdziwe rozwiązanie problemu ludzkości. Ona prawdziwie doznała przebudzenia świadomości. Kabała wyjaśnia, że Sara była uosobieniem pokory i bezinteresowności. To był nie tylko motyw w jej życiu, ale także wyraz jej istoty.

Na przykład, kiedy Sarah i jej mąż, Abraham, krótko odwiedzili Egipt, Sara musiała być przemycana do kraju, ukrywając się w pudełku. Zrobili tak dla własnego bezpieczeństwa, ale jak widzimy później; kiedy w końcu została odkryta, została porwana i zabrana do pałacu króla. Jednak, sam fakt, że była gotowa iść jest niezwykły.

Ponadto, podczas tej samej podróży, zgodziła się z Abrahamem, aby powiedzieć ludziom, że była jego siostrą, a nie jego żoną. Znowu było to praktyczne względy, ale jej chęć powstrzymania się od ujawniania tożsamości jest nadzwyczajna.

Wiele lat później, kiedy Sara i Abraham byli już starzy i nadal nie mieli dzieci. Sara powiedziała Abrahamowi aby wziął konkubinę i miał dziecko z nią. (Chociaż była to powszechna i przyjęta praktyka w tamtych czasach, to wciąż było niezwykłe, że żona rzeczywiście zachęciłaby męża do czegoś takiego).

Jak być szczęśliwym.

Ktoś może powiedzieć, że była słaba, ale Sara nie była słabą kobietą. Była silną kobietą. Nie była nieśmiała, była odważna. A co najważniejsze, była szczęśliwa, bo odkryła tajemnicę życia bezinteresownego. Nasza matka Sara jest wzorem do naśladowania dla wszystkich.

W wieku 90 lat Sara w końcu miała syna i nazwała go Izaak, co oznacza „śmiech”. Tak, Sara nazwała dziecko.

Teraz, konkubina Abrahama urodziła syna kilka lat wcześniej. Miał na imię Iszmael. Kiedy Iszmael dojrzał, Sara zobaczyła, że stał się fizycznym i duchowym zagrożeniem dla jej syna, Izaaka, kazała więc pozbyć się Iszmaela z domu. Czy wiesz, co B-g powiedział Abrahamowi, kiedy nie zgadzał się z jej decyzją? „We wszystkim, co Sara mówi, słuchaj jej głosu”. A jak Midrasz wyjaśnia: „bo ona jest większa w proroctwa niż ty.”

Sara była szczęśliwa, a jej przykład uczy nas wszystkich, jak być szczęśliwym. Doskonalił umiejętność samodzielnego oderwania, wznoszącego się nad świadomym ego. Ona nigdy nie musiała problemu z podejmowaniem trudnych decyzji, ponieważ jej ja nigdy nie był częścią decyzji na początku.

Oby w nas nastąpiło takie przebudzenie świadomości jak u Sary. 

Ale jak?

Porozmawiajmy o problemie nieco więcej, abyśmy mogli jasno zrozumieć, jak naprawdę wygląda przebudzenie świadomości.

Nikt nie może być jednocześnie świadomy Boga, jak i świadomy siebie. Nie chodzi o to, że ego jest z natury złe; to tylko Źródło zła. Ego mówi: „ja istnieję. B-g jest większy, silniejszy i starszy niż ja, ale ja też istnieję „.

To jednak nieprawda, bo B-g jest prawdziwą i niezależną egzystencją. On jest prawdziwym wszystkim. Rzeczywiście, to jest najlepsza definicja dla Boga, jakie ludzkie słowa mogą wyrazić. 

Teraz, jeśli B-g jest wszystkim, jak może być cokolwiek innego? Jeśli mam własne istnienie, to B-g nie jest wszystkim. Prawidłowo wygląda to tak: Jest B-g i nie ma mnie. 

Ego mówi inaczej: „Och, B-g jest wielki, a ja jestem maleńki, ale ja też istnieję. ” Innymi słowy, B-g nie jest naprawdę wszystkim. Moi drodzy B-g jest kompletną jednością, dlatego, jeśli on jest wszystkim, ale ja też istnieję, to On nie jest naprawdę Bogiem.

Tora mówi: „nie ma nic innego poza nim… Pan jest Bogiem w niebie powyżej, a na ziemi poniżej; nie ma nic innego. Nie może być, że On jest jedną rzeczą, a świat i my jesteśmy czymś innym. Nie istnieją liczne Egzystencje. Istnieje tylko jedno istnienie. 

Kiedy zdajemy sobie sprawę, że Bóg jest naprawdę wszystkim, jesteśmy uwalniani z: E.G.O.; i czujemy, jak Bóg jest naprawdę wszystkim. 

To jest właśnie to co współczesny świat określa mianem przebudzenie świadomości. Obudźmy się więc, szybko w naszych czasach.

Sprawdź inne artykuły z tej samej kategorii.

Śledź mnie w social mediach
Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Artykuły, Rozwój,  02/10/19

Przebudzenie świadomości

5.0 01 Co to znaczy przebudzenie świadomości. Dlaczego świat śpi i co to jest świadomość? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zbadać dynamikę „woli” w naszym własnym życiu. Weźmy przykład osoby, która jest właścicielem firmy. Nasz biznesmen robi wiele rzeczy w ciągu dnia – wstaje wcześnie rano, dojeżdża do swojego biura, odpowiada na telefony, […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis
Tora, Video,  28/09/19

Parsza Nicawim

5.0 01 Parsza Nicawim poprzedza nowy rok, czyli to jest coś takiego ostatniego. Co to oznacza spróbujemy dzisiaj zrozumieć. Parsza Nicawim Jeżeli człowiek nie budzi się przed nowym rokiem to kiedy się obudzi? Jak już się budzi po wyroku to nie pomoże mu płacz i krzycz. Powiedzą mu, to już się skończyło. Nie można zmienić […]

Pomóż mi i udostępnij ten wpis

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.