Zamknij
Menu

Terms and Conditions

Program partnerski Na Mojej Chmurze

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Na Mojej Chmurze („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Na Mojej Chmurze zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji stowarzyszonej uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własne ryzyko.

Warunki konta

 • Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Musisz mieszkać w Polsce, aby być partnerem.
 • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
 • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Z twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
  Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Na Mojej Chmurze nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewywiązania się przez użytkownika z tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Na Mojej Chmurze.

Linki / grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w e-mailach lub w innych komunikatach. Prześlemy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Na Mojej Chmurze. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a Na Mojej Chmurze. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a Na Mojej Chmurze prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Na Mojej Chmurze umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków, są nazywane „Linkami specjalnymi”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Na Mojej Chmurze, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie ciebie lub kogoś, kogo odwołujesz się do użycia linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenie / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej witryny, e-maila lub innej komunikacji na https://www.namojejchmurze.pl i w tym czasie złożyć zamówienie na produkt w czasie tej sesji.

Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje od biznesu generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 20 PLN dochodu partnera. Jeśli twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20 PLN, prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone.

Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie kontom, które przekroczyły próg 20 PLN.

Identyfikacja siebie jako Partnera Na Mojej Chmurze

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować usunięcie z programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że rozwijasz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią Na Mojej Chmurze ani wyrażać lub sugerować jakiegokolwiek związku lub przynależności między nami a Tobą lub inną osobą lub podmiot, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą Umowę (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne przyczyny).

Nie możesz kupować produktów poprzez linki partnerskie na własny użytek. Takie zakupy mogą spowodować (według własnego uznania) wstrzymanie opłat za polecenie i / lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twój obecny zarobek partnera przekroczy 20 PLN, będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś 20 PLN od ostatniej płatności, zapłacimy Ci następującą kwotę po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ zmiany cen mogą wpływać na Produkty wymienione w witrynie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawią się na Twojej stronie. Na przykład będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń- Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na ciebie przez osobę trzecią, która hostuje twoją stronę)

– Dokładność, prawda i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w Twojej witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach specjalnych lub powiązane z nimi)

– Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w Twojej witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)

– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne

– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy i zbieramy informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który ma jurysdykcję nad tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym, bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 roku i wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://www.namojejchmurze.pl oraz wszystkie nasze znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszym programem lub w związku z programem. Na Mojej Chmurze zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Na Mojej Chmurze wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 20 PLN.

Zakończenie

Na Mojej Chmurze, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Na Mojej Chmurze, z dowolnego powodu w dowolnym czasie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także przepadek i rezygnację z wszelkich potencjalnych lub płatnych prowizji na Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Na Mojej Chmurze zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacja stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie składasz żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z niczym w tej sekcji.

Granice odpowiedzialnosci

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania lub jakichkolwiek domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń, że działanie Na Mojej Chmurze będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

YUZNAJEMY, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POPROSIĆ O REFERENCJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB OBSŁUGIWAĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z TWOJĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ. NIEZALEŻNIE OCENIŁEŚ CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERASZ SIĘ O ŻADNE OŚWIADCZENIE, GWARANCJĘ LUB OŚWIADCZENIA INNE NIŻ ZGODNE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub twoich relacji z nami lub z naszymi podmiotami powiązanymi będą podlegać poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których Ty naruszył w jakikolwiek sposób lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy wystąpić o wydanie nakazu sądowego lub innej odpowiedniej ulgi w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a użytkownik wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w takich sądach) lub w dowolnym innym sądzie właściwym . Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony na zasadach obowiązujących w Polsce. Wyrok sądu jest wiążący i może zostać wydany jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie będzie dołączony do arbitrażu z udziałem jakiejkolwiek innej strony objętej niniejszą Umową, czy to w drodze klasowego postępowania arbitrażowego, czy w inny sposób.

Postanowienia końcowe

RóżneNiniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, zapewniająca korzyści i wykonalna w stosunku do stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Na Mojej Chmurze jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a Na Mojej Chmurze i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Na Mojej Chmurze (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Pomóż mi i udostępnij ten wpis